PMO Logo   Business Driven Project Management  
    English  I  Dansk   

CSS Horizontal Sub Menu Css3Menu.com

 
 Projekt Recovery    
 

 

Project RecoveryForvandel dit svigtende projekt til en succes!

 
  Vores 3-TRIN Recovery metode kan hjælpe dig med at vurdere mangler i din projekt strategi, metoder, mennesker, sælgere, projektstyring og forspildte muligheder. Vi gør det nemt at recover hurtigt.
  Trin 1 - Vurder:

Team interview og gennemgang
Team struktur, kompetencer og evner evalueres
Gennemgang af virksomhedens bedste praksis i forhold til projektet
Gennemgang af projektets udfasning, projektomfanget og projektets mål
Gennemgang af strategi, metoder, processer og værktøjer
Gennemgang af projektets problemer og kategorisering af hvad der går godt, og hvad der går galt.

Trin 2 - Udvikle:

Evaluering af business / projekt strategi og en vurdering af, hvorvidt defineret projekt strategi er struktureret til at drage fordel af nuværende og fremtidige muligheder.
Identifikation af mangler i kompetencer og evner, roller og ansvar i dit projekt, projektleverancer og kvalitet
Oversigt med rangordnede problemer og risikofyldte områder
Udvikling af projektets recovery plan ved hjælp af vores tilgang til succesfulde projekter sammen med med projektteam og ledelse.

Trin 3 - Implementere:

Topledelse præsentation og anbefaling af næste skridt
Godkendelse af recovery planen
Implementering af recovery planen

 

  Vi fører dig gennem en intensiv session for at give dig svar på hvordan du redder dit projekt.
  Implementering af recovery planen kan gøres af kunden eller af PMO Solution
 
PMO Solutions  .  Vorsøvej 9, Søvind, 8700 Horsens  .  Telefon: (+ 45) 53 62 92 00  .  info@pmo-solutions.dk  .  CVR nr. 33551525 
Business Driven Project Management